21016 Pyltsa

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey f ., 30.05.2003
breeder Permskiy konzavod
Sire line Otboy
Dam line Ledyanka
foaling reference ГПК 35-36 орл., 177
Owner Ivashka S.I.
10989 Kolorit
Permskiy konzavod
grey, 1990
10612 Ippik
grey, 1980
9732 Persid
grey, 1968
12481 Ifigeniya
black, 1961
17093 Kupavka
grey, 1984
10027 Kubik
grey, 1969
15935 Kupava
grey, 1973
20158 Pytka
Permskiy konzavod
bay, 1997
10614 Karfagen
bay, 1981
19-20о,290 Fortunato
d.-bay, 1973
15882 Klyukva
bay, 1974
17883 Pyshka
bay, 1989
10615 Kipr
bay, 1982
16836 Pobejka
bay, 1981