ISS KONI-3

14236 Livenka

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey f ., 1966
breeder Altayskiy konzavod
Sire line Отбой
Dam line Леди
Owner Altayskiy konzavod
8477 Ivnyak
Altayskiy konzavod
grey, 1957
6616 Korsar
grey, 1946
5493 Otboy
grey, 1934
3717 Kolonistka
d.-grey, 1929
9036 Illyuminatsiya
bay, 1950
2889 Ivas
bay, 1931
9504 Lesovichka
11375 Laplandiya
Altayskiy konzavod
grey, 1952
3208 Lovets (UKR)
chestnut, 1934
185 Voin
grey, 1918
2553 Sp. Lahva
9568 Loza
grey, 1945
3410 Nok
grey, 1935
Lazur
black, 1939