16083 Perepis

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date bay f ., 10.01.1973
breeder Altayskiy konzavod
Sire line Voin
Dam line Aristokratka
foaling reference 15-16о,469
Owner Altayskiy konzavod
9173 Illyuminator
Altayskiy konzavod
grey, 1964
7754 Lebed
grey, 1955
6118 Akvator (UKR)
grey, 1940
9486 Leda
black, 1943
9036 Illyuminatsiya
bay, 1950
2889 Ivas
bay, 1931
9504 Lesovichka
14611 Prolangatsiya
Permskiy konzavod
bay, 1964
7819 Lyupin
br., 1955
3931 Baklan
bay, 1946
6741 Lujayka
bay, 1941
11700 Proshivka
black, 1954
5686 Proliv
black, 1940
5257 Vesna
chestnut, 1940