5000 Belka

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey f ., 1939
breeder Khrenovskoy Stud
Sire line Lovchiy
Dam line Blagodat
Owner Kurganskiy 7
481 Lovchiy
Prilepskiy plemennoy konnyy zavod"
grey, 1921
429 Kronprints
grey, 1907
Nedotrog
grey, 1891

537 Leda
grey, 1913
231 Gromadnyy
grey, 1894

1225 Borba
black,
926 Shkiper
grey, 1908
Koreshok
grey, 1892

78 Blagodat
bay, 1915
231 Gromadnyy
grey, 1894
67 BeznadejnayaLaska
bay, 1908