ISS KONI-3

8518 Karneol

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date bay c ., 1957
breeder Zavivalovskii konzavod
Sire line Барчук
Dam line Поди-Прочь
Owner Chesmensk Stud
6704 Lerik
Khrenovskoy Stud
grey, 1948
4918 Konspekt
grey, 1938
1741 Moh
black, 1929
3659 Katastrofa
grey, 1930
6629 Ledyanaya
chestnut, 1940
2687 Dunay
d. chest., 1933
3914 Liberalka
9296 Kometa
Zavivalovskii konzavod
black, 1948
01416 Dessant
158 Veterok
br., 1915
0321 Diana
bay, 1918
3605 Kameliya
black, 1932
1196 Vostok
grey, 1924
418 Kamchatka
black, 1918