ISS KONI-3

9758 Prikaz

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey c ., 22.03.1969
breeder Novotomnikovskii konzavod
Sire line Исполнительный
Dam line Березка
Owner Dubrovskiy konzavod
8501 Ispolnitelnyy
Khrenovskoy Stud
grey, 1960
6669 Labrador
grey, 1959
4695 Lunatik
grey, 1945
5056 Bodraya
grey, 1941
11172 Inkubatsiya
grey, 1952
2901 Il
d.-bay, 1934
8355 Bukna
11628 Perebejka
Novotomnikovskii konzavod
grey, 1952
5546 Pelikan (UKR)
grey, 1938
185 Voin
grey, 1918
1152 Afina Pallada
grey, 1926
5013 Berezka
grey, 1939
3069 Kremen
grey, 1930
2960 Burlivaya
black, 1932