ISS KONI-3

10564 Prospekt

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date black c ., 10.01.1978
breeder Khrenovskoy Stud
Sire line Пион
Dam line Былая Мечта
Owner Dubrovskiy konzavod
9380 Pion (UKR)
Dubrovskiy konzavod
grey, 1966
7944 Otklik (UKR)
grey, 1952
5493 Otboy
grey, 1934
6413 Konventsiya
grey, 1941
11676 Pridannitsa (UKR)
bay, 1952
3479 Pilot
grey, 1932
4500 Rumba (UKR)
bay, 1935
14466 Palba
Khrenovskoy Stud
black, 1963
7320 Bravyy
grey, 1952
3937 Bravurnyy
grey, 1941
3814 Kurtina
10052 Pobeda
black, 1951
3522 Posol (UKR)
grey, 1935
5146 Bylaya Mechta
black, 1942