ISS KONI-3

9369 Pervach

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date black c ., 15.01.1967
breeder Khrenovskoy Stud
Sire line Ветер
Dam line Вишневка
Owner Altayskiy konzavod
6301 Vspylchivyy (UKR)
Dubrovskiy konzavod
bay, 1949
4182 Veter (UKR)
d.-bay, 1939
1086 Bubenchik
bay, 1925
3086 Vitrogonka
black, 1933
4459 Pylinka
black, 1932
1123 Vandal
grey, 1923
2318 Paseka
black, 1922
11646 Povest
Khrenovskoy Stud
black, 1952
3522 Posol (UKR)
grey, 1935
185 Voin
grey, 1918
1152 Afina Pallada
grey, 1926
3090 Vishera
black, 1935
534 Metsenat
black, 1914
3091 Vishnevka