ISS KONI-3

4584 Zalp

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey c ., 1942
breeder Khrenovskoy Stud
Sire line Улов
Dam line Забубенная
Owner Yurgamyshskiy 10
2132 Ulov
Khrenovskoy Stud
grey, 1928
481 Lovchiy
grey, 1921
429 Kronprints
grey, 1907
537 Leda
grey, 1913
145 Udachnaya
grey, 1920
658 Piterscik
grey, 1906
992 Ubornaya
5951 Zelen
Khrenovskoy Stud
black, 1936
158 Veterok
br., 1915
Viy
1909
Utrata
1903
3425 Zanoza
chestnut, 1928
931 Alborus
black, 1911
313 Zabubennaya
black, 1918