ISS KONI-3

012971 Prizma 1-aya

Information
breed Trotter
color / sex / birth date chestnut f ., 1960
breeder Smolenskiy k.z.
Sire line Заморское Чудо
Owner Chuvashskiy k.z.
07066 Meteor
"Aleksandrovsk Stud N 12"
bay, 1947
04419 Kuzbass
bay, 1933
01536 Zamorskoe Chudo
bay, 1924
01857 Kabala
bay, 1926
04224 Minuta
chestnut, 1929
01595 Iberis
bay, 1923
02011 Mayya
grey, 1924
07305 Pohodka
Smolenskiy k.z.
black, 1944
04412 Handrin
black, 1932
0596 Nalim
black, 1913
02615 Handra
d. chest., 1926
07291 Pompa
black, 1939
02066 Petushok
black, 1924
04559 Perestrelka
bay, 1930