013947 Grust

Information
breed Trotter
color / sex / birth date d.-bay f ., 31.01.1967
breeder Prilepskiy k.z.
Sire line Dodyr
Dam line Larochka
foaling reference ГПК 15 рус., 213
Owner Prilepskiy k.z.
07869 Tangeyzer (UKR)
Dubrovskiy konzavod
bay, 1949
04177 Talantlivyy
bay, 1932
1273 Dodyr
bay, 1926
01054 Tayna
bay, 1920
08565 Gaiti (UKR)
grey, 1938
0242 Gildeets
bay, 1919
03209 Gdynya (UKR)
grey, 1930
010880 Galateya
Tula Stallion Farm
bay, 1954
06805 Gul (UKR)
bay, 1946
07050 Lgotnyy
bay, 1941
03296 Gorka
bay, 1936
09431 Limfa
grey, 1945
3794 Feodal
grey, 1933
06623 Larochka
grey, 1936