ISS KONI-3

2172-4 Yuvara

Information
breed Thoroughbred
color / sex / birth date chestnut f ., 13.03.1993
breeder "Rassvet"
Sire line Gainsborough
Dam line Азбука
foaling reference Vol.4, p.547
breeding reference Том IV, 404
Owner Mr. Khozikov G.I.
3676 Pigment
Karachaevsk Stud
chestnut, 1984
3298-1 Gresfer
chestnut, 1976
2993 Stator
bay, 1956
4257 Gapel
chestnut, 1969
4415 Palmetta
black, 1971
2953 Antej (GB)
chestnut, 1959
3452 Pretenziya
br., 1964
2182-4 Amazonka
Aleksandrovsk Farm
chestnut, 1988
3357 Adonis
chestnut, 1969
1573 Duglas
bay, 1944
3193 Alleya
bay, 1960
6203 Allegoriya
chestnut, 1979
3083 Langet
chestnut, 1966
4183 Asida
chestnut, 1968