ISS KONI-3

Dobrokhod

Information
breed Orlov trotter
color / sex / birth date grey c ., 21.04.2019
breeder OOO "Konnyi zavod "Orlovskii f
Sire line Pilot
Dam line Dacha
foaling reference 51-52 орл.
Owner OOO "Konnyi zavod "Orlovskii f
11881 Imperator (UKR)
Lozovskoy konzavod
grey, 1999
11030 Prikaz (UKR)
br., 1985
9207 Karapet
grey, 1968
17562 Patoka (UKR)
black, 1979
19377 Iva (UKR)
d.-grey, 1994
10994 Lilovyy (UKR)
grey, 1984
18166 Kunitsa
grey, 1990
Dobrodyeya
OOO "Konnyi zavod "Orlovskii f
grey, 2012
11732 Briket 39
grey, 1998
10763 Kvartet
grey, 1985
17769 Bulba 5
grey, 1988
21157 Doblest
grey, 2005
11514 Bushprit
grey, 1998
19906 Duplyanka
grey, 2000