ISS KONI-3

Arshinka 43/96

Information
breed litovskaya tyazheloupryazhnaya
color / sex / birth date black f ., 25.09.1996
breeder Sovkhoz "Ovoshchevod"
Owner Sovkhoz "Ovoshchevod"
Sherif 26/90
Sovkhoz "Ovoshchevod"
bay, 1990
Gluosnis (LIT)
bay, 1976
Tushas
light chestnut, 1970
Grama
chestnut, 1965
Shirshe 18/76 (LIT)
chestnut, 1976
01853 Лт Meteoras
1955
Shirme
Astra 69/84
Sovkhoz "Ovoshchevod"
chestnut, 1984
Sunkumas (LIT)
chestnut, 1979
297 Лт Vympelas
Smarkei
Arela 9/76
1976
Kursas
dark chestnut, 1972
Asuana