ISS KONI-3

699 Ogon

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date d.-bay c ., 29.03.2013
breeder IP Emelyanov N.I.
foaling reference X ,184
Owner Svet Vladimir Vladimirovich
638 Gazik
PKZ Monastyrskoe Podvore
black, 2007
609 Zagar
d.-bay, 2001
540 Gibrid
1987
1388 Zalyotnaya
d.-bay, 1993
1370 Glubinka
d.-bay, 1997
543 Karabakh
d.-bay, 1988
1078 Govorukha
bay, 1981
1614 Otradnaya
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 2009
585 Lokon
bay, 1996
545 Kostyor
d.-chest., 1989
1158 Lavina
bay, 1985
1498 Olkha
bay, 2002
623 KHvastun
bay, 1997
1421 Orkhideya
bay, 1996