ISS KONI-3

001 Mironositsa

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date black f ., 01.01.2005
breeder Uspensky Dunilovsky zhensky monastyr
Owner Uspensky Dunilovsky zhensky monastyr
580 Kashtanovyy
YUrev-Polskiy k/z
d.-bay, 1992
536 SHans
d.-bay, 1983
514 Signal
bay, 1975
982 SHpaga
bay, 1970
1122 Kazna
bay, 1985
481 Zenit
bay, 1978
881 Kuliga
bay, 1973
Grusha
Gavrilovo-Posadskiy k/z
black, 1995
551 SHablon
d.-bay, 1987
458 Gerbariy
br., 1980
982 SHpaga
bay, 1970
1079 Gogcha
black, 1985
496 Ledenets
bay, 1981
1087 Goritsvetka
bay, 1981