ISS KONI-3

1593 Kira

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date black f ., 23.01.2010
breeder horse farm Bogutskaya Elena
foaling reference Х, 174
Owner Zakaev A. A.
592 KHorist
YUrev-Polskiy k/z
black, 1994
554 SHustryy
d.-bay, 1988
513 Sibiryak
bay, 1984
1270 SHtanga
d.-bay, 1980
1333 KHimichka
d.-bay, 1989
466 Golos
d.-bay, 1980
1258 KHimera
bay, 1981
1591 Knyaginya
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 2005
568 Glagol
d.-bay, 1997
541 Gonkong
br., 1986
1359 Gaspitka
d.-bay, 1992
01744 Kolkhida
bay, 2000
532 KHlorad
bay, 1985
01740 Kaska
bay, 1994