ISS KONI-3

708 Shokolad

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date bay c ., 07.05.2012
breeder PKZ Monastyrskoe Podvore
foaling reference ГПК Х, 269
Owner Kappadokiya
608 Guk
YUrev-Polskiy k/z
br., 2003
546 Kokheylan
1988
529 KHitrets
black, 1980
1144 Kraga
d.-bay, 1982
1378 Grafa
d.-bay, 1997
474 Grafik
bay, 1986
1384 Gustota
br., 1993
1520 SHveytsariya
YUrev-Polskiy k/z
bay, 2003
557 Vernyy 219
bay, 1994
471 Goroshek
bay, 1980
1036 Vega
bay, 1979
1435 SHkatulochka
bay, 1994
466 Golos
d.-bay, 1980
1273 SHumnaya
d.-bay, 1981