ISS KONI-3

624 KHvastun

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date bay c ., 19.04.2003
breeder Gavrilovo-Posadskiy k/z
foaling reference ГПК IХ, 87
Owner Gavrilovo-Posadskiy k/z
532 KHlorad
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 1985
497 Limonad
bay, 1976
369 Konspekt
bay, 1965
886 Lastochka
bay, 1966
1263 KHorda
bay, 1974
356 Grom
bay, 1968
969 KHarbinka
bay, 1965
1284 Voymiga
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 1990
464 Glasnyy
bay, 1983
389 Magnit
bay, 1969
1105 Gryada
bay, 1975
1040 Volzhanka
bay, 1986
503 Lozung
bay, 1980
1044 Vyuga
bay, 1982