ISS KONI-3

1498 Olkha

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date bay f ., 01.04.2002
breeder Gavrilovo-Posadskiy k/z
foaling reference Том 9, 43
Owner OOO "Novonikolskiy konnyy zavod"
623 KHvastun
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 1997
547 Salyut
bay, 1988
0239 Ulan
1971
Slavnaya
bay, 1981
1267 KHutorka
br., 1984
368 Konkurs
1969
1265 KHota
bay, 1979
1421 Orkhideya
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 1996
532 KHlorad
bay, 1985
497 Limonad
bay, 1976
1263 KHorda
bay, 1974
1317 Liberiya
bay, 1991
444 Brom
bay, 1977
1174 Lichinka
bay, 1975