ISS KONI-3

Trek

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date d.-chest. c ., 08.01.1998
breeder Gavrilovo-Posadskiy k/z
Owner Britsyn Yury Aleksandrovich
546 Kokheylan
YUrev-Polskiy k/z
1988
529 KHitrets
black, 1980
352 Gradus
black, 1964
01694 KHitraya
bay, 1966
1144 Kraga
d.-bay, 1982
459 Getman
d.-bay, 1976
1119 Kagorta
bay, 1972
1422 Tavolga
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 1994
454 Galstuk
bay, 1981
379 Legant
bay, 1973
1053 Galeta
bay, 1974
1426 Torossa
bay, 1984
497 Limonad
bay, 1976
959 Travka
bay, 1967