1040 Volzhanka

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date bay f ., 01.01.1986
breeder Gavrilovo-Posadskiy k/z
Sire line KHolod
foaling reference Том 6, 41
Owner Gavrilovo-Posadskiy k/z
503 Lozung
Gavrilovo-Posadskiy k/z
bay, 1980
405 Terek
bay, 1966
279 Karat
bay, 1957
678 Tavrichanka
bay, 1950
1174 Lichinka
bay, 1975
394 Purton
bay, 1961
893 Listovka
d.-bay, 1970
1044 Vyuga
Kolkhoz Ivanovskaya obl.
bay, 1982
408 Tuman
bay, 1966
394 Purton
bay, 1961
Tumanka
bay, 1962
01540 Vishenka
1969
254 Bulvar
bay, 1956
Volga
black, 1934