ISS KONI-3

454 Galstuk

Information
breed Vladimir
color / sex / birth date bay c ., 09.04.1981
breeder YUrev-Polskiy k/z
Sire line Litoy
foaling reference Том 6, 10
Owner YUrev-Polskiy k/z
379 Legant
YUrev-Polskiy k/z
bay, 1973
349 Gonchar
d.-bay, 1967
235 CHarodey
bay, 1948
570 Granatka
d.-bay, 1953
894 Litvinka
bay, 1962
161 Argus
bay, 1945
01190 Lora
1958
1053 Galeta
YUrev-Polskiy k/z
bay, 1974
0139 Groznyy
bay, 1958
31 Vasilyok
black, 1938
0533 Gordaya
bay, 1948
838 Gorstochka
bay, 1966
235 CHarodey
bay, 1948
562 Golubka
br., 1951